WinAutomation вече е част от Microsoft Power Automate

Microsoft придоби Softomotive през май 2020 г. и интегрира възможности на WinAutomation в Power Automate. Научете как да направите първи стъпки с Power Automate или намерете ресурси и поддръжка за съществуващ WinAutomation и продуктите на ProcessRobot.

Екранна снимка на Power Automate в употреба

Поддръжка на продукти на Softomotive

Управление на лицензи за WinAutomation

Осъществете достъп до акаунта си

Обучение за WinAutomation

Преглед на видеоклипове

Заявка за помощ

Свържете се с нас

Първи стъпки с Power Automate

Обединете роботизираната автоматизация на процеси и цифровата автоматизация на процеси в едно облачно решение.