Човек, който използва наушници

Съветник за процеси

Разберете и подобрете процесите си

Опростете начина, по-който работите, като откриете затрудненията в работните потоци и възможности за автоматизация чрез съветника за процеси, функцията за анализ на процеси и задачи в Power Automate.

Подобрете начина си на работа

Премахнете догадките за това какво да автоматизирате, като посредством направлявана работа получите по-добра представа как да оптимизирате бизнес процесите.

 • Визуализирайте процесите от край до край.
 • Вижте възможностите за подобрение.
 • Създайте ефективност на работата.
 • Проследявайте важни показатели.
 • Анализирайте използването на приложения.
 • Сътрудничете със споделени анализи.
 • Използвайте интуитивен интерфейс.
 • Използвайте бизнес данни или обикновен рекордер.
 • Споделяйте процеси и си сътрудничете.

Съветник за процеси с един поглед

Задълбочете се в начина, по който работи вашата организация, и намерете нови начини за автоматизиране с помощта на анализ на процеси и задачи.

Добив от процеси (преглед)

Откривайте неефективности в цялата си организация.

 • Свързване, трансформиране и качване на данни от голямо разнообразие от източници.

 • Визуализирайте карта на процес и получете прозрения от данни.

 • Разбирайте сложни бизнес процеси и споделяйте прозрения в цялата си организация.

Добив от задачи

Заснемане и анализиране на активността на работния плот.

 • Разрешавайте процеси и получавайте прозрения с помощта на автоматично генерирано групиране.

 • Визуализирайте карта на процес, за да анализирате действията и да получите прозрения.

 • Използвайте тези прозрения и направлявани препоръки, за да започнете да автоматизирате.

Първи стъпки със съветника за процеси в Power Automate