Човек, който използва наушници

Process Advisor

Разберете и подобрете процесите си

Опростете начина, по-който работите, като откриете затрудненията в работните потоци и възможности за автоматизация чрез Process Advisor, способността за добив от процеси в Power Automate.

Подобрете работата си

Премахнете догадките за това какво да автоматизирате, с помощта на направлявано изживяване, като получавате по-добро разбиране за бизнес процесите, за да можете да ги оптимизирате.

 • Сдобийте се със задълбочени аналитични данни
 • Предоставете възможности на себе си и на останалите
 • Визуализирайте процесите от край до край
 • Вижте възможностите за подобрение
 • Създайте ефективност на работата
 • Определете в какво влагате времето си
 • Проследявайте важни показатели
 • Анализирайте използването на приложения
 • Използвайте интуитивен интерфейс
 • Изпълнявайте обикновени рекордери
 • Споделяйте процеси и си сътрудничете

Process Advisor с един поглед

 1. Създаване: Настройте нов процес за идентифициране на възможности за подобряване на вашия работен поток.

 2. Споделяне: Поканете колегите да си сътрудничат и да добавят нови записи.

 3. Запис: Запишете действията, които вие или вашите колеги предприемате, за да завършите процеса на дневен ред.

 4. Редактиране: Премахнете чувствителната информация и след това групирайте действията си в смислени дейности.

 5. Анализ: Генерирайте карта на процеса, за да анализирате действията и да получите аналитични данни.

 6. Автоматизиране: Използвайте тези аналитични данни и препоръки, за да започнете автоматизиране.

Първи стъпки с Process Advisor в Power Automate