Ценообразуване на Power Automate

Абонаментни планове

Най-доброто решение за предприятия, които искат предвидимо лицензиране с планове на база потребител или план на база поток

Лиценз на база потребител

План на база потребител

14 €

на потребител/месец

Позволете на хората да автоматизират приложенията, услугите и данните в облака с помощта на автоматизация на цифровите процеси (DPA). Този план позволява на хората да създават и изпълняват неограничен брой потоци.

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)

Лиценз на база потребител

План на база потребител с наблюдавана RPA

37,40 €

на потребител/месец

Позволява същите възможности като основния план, както и възможността за автоматизиране на наследени приложения на настолен компютър чрез роботизирана автоматизация на процеси (RPA) в наблюдаван режим.

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)
 • Потоци за работен плот (RPA) в наблюдаван режим
 • 5000 AI Builder кредита/месец

Лиценз на база поток

План на база поток

93,60 €

на поток/месец; минимум 5 потока1, 2

Позволете на неограничен брой хора в рамките на организацията да изпълняват автоматизация на цифрови процеси (DPA) от един и същи поток.

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)

Планове за плащане при използване

Най-добрият вариант за предприятия, които искат гъвкавостта да плащат само когато потребител изпълнява поток, свързан с конектори от Premium3

Лиценз по изпълнение на поток

 

0,60 €

изпълнение на база поток4

Плащане за всяко изпълнение на поток за облак

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)

Лиценз по изпълнение на поток

 

0,60 €

изпълнение на база поток4

Плащане за всяко изпълнение на поток за работен плот (наблюдаван режим)

Включва следните:

 • Потоци за работен плот (RPA) в наблюдаван режим

Лиценз по изпълнение на поток

 

2,80 €

изпълнение на база поток4

Плащане за всяко изпълнение на поток за работен плот (ненаблюдаван режим)

Включва следните:

 • Потоци за работен плот (RPA) в ненаблюдаван режим

Показаните цени са само за маркетингови цели и може да не отразяват действителните цени на артикули поради фактори, като валута, държава, регион и организация. Действителната цена ще бъде отразена при плащането.

1 Минимално изискване за покупка на пет потока.

2 Изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с/със роли на глобален администратор или администратор на фактуриране.

3 Изпълненията на потоци се фактурират на месечна база и се таксуват към абонамент за Azure. Научете как се измерват изпълненията на потоците

4 Изисква абонамент за Azure.

Първи стъпки с Power Automate

Разгледайте абонаментните планове

Разгледайте абонаментните планове
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с наблюдавана RPA
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
Започва от $100.00 на месец
Добив от процеси и задачи
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

(на база бот)8 (на база бот)8
Вливане на AI във вашите потоци с AI Builder9
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service) Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10, 11
Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10, 11
Разгледайте абонаментните планове
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с наблюдавана RPA
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
Започва от $100.00 на месец
Добив от процеси и задачи
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

(на база бот)8 (на база бот)8
Вливане на AI във вашите потоци с AI Builder9
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10, 11
Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10, 11
Разгледайте абонаментните планове
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с наблюдавана RPA
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
Започва от $100.00 на месец
Добив от процеси и задачи
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

(на база бот)8 (на база бот)8
Вливане на AI във вашите потоци с AI Builder9
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10, 11
Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10, 11

Разгледайте плановете за плащане при използване

Разгледайте плановете за плащане при използване
На база поток за облак или поток за работен плот
изпълнение (наблюдаван режим)
На база поток за работен плот
изпълнение (ненаблюдаван режим)
Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

Включено в режим на ненаблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

Вливане на AI във вашите потоци с AI Builder9

--

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Съхранение и управление на данни Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service) Капацитет на база данни 1 ГБ10(на база среда с активиран план за плащане при използване)
Разгледайте плановете за плащане при използване
На база поток за облак или поток за работен плот
изпълнение (наблюдаван режим)
На база поток за работен плот
изпълнение (ненаблюдаван режим)
Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

Включено в режим на ненаблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

Вливане на AI във вашите потоци с AI Builder9

--

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни 1 ГБ10(на база среда с активиран план за плащане при използване)
Разгледайте плановете за плащане при използване
На база поток за облак или поток за работен плот
изпълнение (наблюдаван режим)
На база поток за работен плот
изпълнение (ненаблюдаван режим)
Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

Включено в режим на ненаблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

Вливане на AI във вашите потоци с AI Builder9

--

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни 1 ГБ10(на база среда с активиран план за плащане при използване)

5 В рамките на ограниченията на обслужването. Научете повече за заявките в Power Platform и други ограничения.

6 Вижте документацията за дефиниции за всеки тип поток.

7 Включени са функциите за авторизиране на поток за работен плот, както и оркестрация и управление на ботове.

8 Едновременните екземпляри на единичен процес изискват допълнителен ненаблюдаван бот за всеки екземпляр. Множество добавки за ненаблюдавана RPA могат да бъдат приложени срещу отговарящ на условията лиценз. Изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

9 Кредитният капацитет на услугата AI Builder е обединен на ниво клиент. Закупете допълнителен капацитет за 1 млн. кредита за услуги за 500 щ.д./месец. Прочетете ЧЗВ или изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

10 Правомощията за капацитет за база данни на Dataverse и за файлове се обединяват на ниво клиент.

11 Правомощията за капацитет за база данни и файлове на Dataverse се предоставят за всеки план на база поток и отразяват минималната покупка на пет потока. Изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

Разгледайте добавките на Power Automate

AI Builder

421,70 €

на база единица/месец12,13

Влейте AI в потоците си с помощта на персонализирани или предварително създадени модели.

 • Включва следните:
  • AI Builder
 • Налично като добавка за:
  • Съществуващи платени абонаментни планове за Power Automate, Power Apps или Dynamics 365

Ненаблюдавана RPA

140,40 €

на база бот/месец12

Добавете възможност за автоматизиране на наследени приложения на вашия работен плот или виртуални машини с помощта на роботизирана автоматизация на процеси (RPA) в ненаблюдаван режим.

 • Включва следното:
  • Потоци за работен плот (RPA) ненаблюдаван режим
  • 5000 AI Builder кредита за услуги на месец
 • Налично като добавка за:
  • Плана на база потребител с наблюдавана RPA или плана на база поток

12 Изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 чрез роли на глобален администратор или администратор на фактуриране.

13 Всяка добавка на AI Builder представлява пакет от 1 милион кредита за услуги, обединени на ниво клиент. Разгледайте Калкулатор на AI Builder за прогнозна оценка на разходите.

Имате въпроси относно покупката или изискванията за план?

Ресурси и обучение

Изпробвайте Power Automate безплатно, за да развиете уменията си

Прочетете ръководството за лицензиране

Вижте често задаваните въпроси относно лицензирането