Azure Table Storage

Azure Table Storage е услуга, която съхранява структурирани NoSQL данни в облака, като предоставя хранилище за ключове/атрибути с дизайн без схема. Влезте в акаунта си в Storage, за да създавате, актуализирате, подавате заявки за таблици и други.

Premium
Azure Table Storage