Опашки на Azure

Съхранението в опашката на Azure предоставя изпращане на съобщения в облака между компоненти на приложения. Съхранението в опашката също така поддържа управление на асинхронни задачи и създаване на работни потоци на процеси.

Premium
Опашки на Azure