Azure File Storage

Хранилището в Microsoft Azure предоставя изключително мащабируемо, дълготрайно и с висока степен на достъпност място за съхранение на данни в облака за модерни приложения. Свържете се с File Storage, за да извършвате различни операции, като например създаване, актуализиране, изтегляне и изтриване на файлове във вашия акаунт за хранилището на Azure.

Premium
Azure File Storage