Хранилище за BLOB на Azure

Хранилището в Microsoft Azure предоставя изключително мащабируемо, дълготрайно и с висока степен на достъпност място за съхранение на данни в облака за модерни приложения. Свържете се с хранилището за BLOB, за да извършвате различни операции, като например създаване, актуализиране, получаване и изтриване на BLOB във вашия акаунт за хранилището на Azure.

Premium
Хранилище за BLOB на Azure