Azure AD

Azure Active Directory е решение в облака за управление на самоличността и достъпа, което разширява вашите локални справочни указатели към облака и предоставя еднократна идентификация на хиляди приложения в облака (SaaS) и достъп до уеб приложения, които изпълнявате локално.

Azure AD