Подобрете работните си потоци с помощта на AI Builder
Подобрете работните си потоци с помощта на AI Builder
Подобрете работните си потоци с помощта на AI Builder

Подобрете работните си потоци с помощта на AI Builder

Внесете интелигентна автоматизация в бизнес процесите си с помощта на AI, който се обучава и конфигурира лесно, в рамките на Power Automate.

Подобрете работните си потоци с помощта на AI Builder

Внесете интелигентна автоматизация в бизнес процесите си с помощта на AI, който се обучава и конфигурира лесно, в рамките на Power Automate.

Открийте най-новите подобрения за обработка на формуляри в AI Builder

Научете повече

Вече можете да извличате лесно документация за самоличност с помощта на AI Builder

Научете повече

Дайте възможност на всички да работят с AI

Дайте възможност на всички във вашата организация, независимо от техния технически опит, да добавят възможности за AI към потоците, които създават и използват.

Добавяйте с лекота AI към работните потоци

Добавяйте с лекота AI към потоци

Създавайте, обучавайте и публикувайте AI модели с един замах, без да пишете и един ред код, като използвате шаблони и ръководен процес или бързо вграждате предварително създадени компоненти директно в потоците си.

Автоматизация на документи с помощта на Power Automate

Възползвайте се от интелигентната автоматизация на документи

Обработвайте бързо всякакъв вид формуляри, като използвате автоматизация за документи. Извличайте данни от документи, получени по имейл, с помощта на AI Builder, организирайте процеса, като използвате Power Automate, и улеснете прегледите и одобренията с помощта на Power Apps.

Увеличете ефективността в цялата си организация

Увеличете ефективността в цялата си организация

Опростявайте бързо задачите с помощта на AI модели, като прогнозиране, обработка на формуляри, откриване на обекти, класификация на категории и извличане на обекти чрез лесен за използване, интуитивен интерфейс. Насочете се директно към производителността с помощта на предварително изградени сценарии за AI, включително четец на визитки, класификация на категориите (преглед), извличане на обекти, четец на документ за самоличност (преглед), обработка на фактури (преглед), извличане на ключови фрази, откриване на език, обработка на разписки (преглед), анализ на впечатления, разпознаване на текст и превод на текст.

Автоматизирайте работните си потоци и приложения

Фокусирайте се върху работата с висока стойност, като автоматизирате отнемащите време ръчни процеси с помощта на AI Builder и способността роботизирана автоматизация на процеси (RPA) в Power Automate. Осъществявайте бърз достъп до компонентите на AI Builder в Microsoft Power Apps за извличане на текст и визуална информация с помощта на своя фотоапарат или от налични изображения и документи.

Печелете стойност от данните си

Печелете стойност от данните си

Създаден върху силната база на Възможности на Azure AI AI Builder в Power Automate ви позволява да обучавате и създавате модели без код и да подобрявате интелигентността на бизнес приложенията си, като използвате своите данни в Dynamics 365, Microsoft 365 и Microsoft Dataverse.

Как клиентите въвеждат AI Builder в работата

Емблема на G&J Pepsi
„С помощта на AI Builder и Power Automate, можем да разтоварим голяма част от ръчното натоварване, като счетоводство и одит. Процесът на одит вече е автоматизиран чрез приложение на Power Apps и обучен AI модел, използван от одитор в магазина, където Power Automate управлява нивата на запасите в почти реално време.“

Eric McKinney
Мениджър корпоративни бизнес системи, G&J Pepsi

Емблема на Hexion
„Компонентите на Microsoft Power Platform и AI Builder ни позволиха бързо да предоставим иновативно и добре интегрирано решение в рамките на нашата платформа на Dynamics 365 за нашите маркетингови и търговски бизнес партньори. Платформата променя правилата в този нов свят на бързо навлизане на приложения.“

Jim Parker
Web and Collaboration Service Manager, Hexion

Предприемете следващата стъпка

Добавете AI към своите процеси, като комбинирате AI Builder и Power Automate. Плановете за Power Automate с RPA включват 5000 кредита за услуга на AI Builder на месец. AI Builder се предлага и като добавка за всички планове.

Разгледайте допълнителни ресурси

Научете повече

Осъществете достъп до информация за самостоятелна помощ и ръководства с инструкции, за да се възползвате максимално от AI Builder.

Преглед на документацията

Започнете да използвате AI Builder

Разгледайте различните учебни модули, за да започнете да разработвате своите умения.

Разгледайте обучение със самостоятелно темпо